Select Page

Op vrijdagmiddag 16 maart a.s. organiseert SAH een verkiezingsdebat met de lijsttrekkers voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart a.s. in het Boomstamrestaurant, Blanckvoortallee 2, Hardenberg van 14.30 tot 16.00 uur. Het bestuur van SAH nodigt hierbij iedere geïnteresseerde uit voor deze bijeenkomst. De toegang is vrij.

Wat mogen we verwachten van de gemeentepolitiek in de komende raadsperiode? En welke wensen hebben we zelf?
Het gaat om zorg en welzijn, wonen en werken, vrijwilligerswerk, mobiliteit, toegankelijkheid van voorzieningen, e.d.

Programma:
14.30 uur Inloop en ontvangst met koffie
14.40 uur Opening en korte voorstellingsronde
14.45 uur Debat over ouderenbeleid
15.45 uur Sluiting met een drankje

SAH stelt uw komst op prijs. Meerdere lijsttrekkers hebben aangekondigd aanwezig te zijn. Het wordt dus interessant.

Namens het bestuur,
Fred Koekoek,
voorzitter
Gaarne aanmelden via het contactformulier  of mail naar jan@hopster.demon.nl. Bellen kan ook: 06 141 97 010