Select Page

Wat doet stichting Senioren Advies Hardenberg?

Stichting Senioren Advies gemeente Hardenberg, afgekort SAH, is het platform en adviesorgaan in de gemeente Hardenberg op het gebied van ouderenbeleid.

Actieve senioren

Onze doelstelling is om alle instanties waar senioren mee te maken hebben, gevraagd en ongevraagd te informeren en te adviseren, om het welzijn van senioren te bevorderen. Er verandert veel m.b.t. zorg en welzijn, waardoor o.a. wonen, mobiliteit, zorg en het oplossen van eenzaamheid meer aandacht nodig heeft. Kortom de stichting heeft ten doel de positie van senioren in de samenleving te versterken.

Ook legt SAH verbanden tussen diverse ouderenorganisaties om de gezamenlijke doelstellingen te realiseren en onder de aandacht te brengen van overheid en andere organisaties.

Er zijn veel verenigingen en clubs van en voor ouderen. Daardoor moeten veel organisaties en de gemeente met veel verschillende partijen communiceren om te achterhalen wat er speelt op het terrein wonen, mobiliteit, zorg en welzijn van senioren. SAH helpt de gemeente hierbij. Ook woningbouwverenigingen, participatieraad, zorginstellingen, sportinstanties, openbaar vervoersorganisaties, onroerend goed maatschappijen, middenstand etc. kunnen gevraagd en ongevraagd geadviseerd worden door SAH of gebruik maken van de verzamelde kennis.

 

Wat is de opzet van de organisatie?

SAH heeft ondertusen al veel contactpersonen maar we kunnen altijd meer contactpersonen gebruiken voor een goede dekking in al onze kernen. Zij zijn namelijk de sleutelfiguren en leggen contacten met lokale clubs, verenigingen, organisaties en verzamelen gegevens, wensen, klachten en ideeën en voeden daarmee SAH. Deze informatie wordt door onze contactpersonen verzameld en geanalyseerd om zo nodig de diverse instanties hierop aan te spreken. Ook werken we samen met lokale partijen zoals Plaatselijk Belang Balkbrug, ANBO Dedemsvaart, PCOB Dedemsvaart, de KBO Slagharen, de NBVON afd. Hardenberg/Bergentheim.

SAH lost geen individuele klachten op, maar kan wel contacten leggen bij de betreffende organisatie of instelling. Ook zal SAH op tijd adviseren bij veranderingen in beleid of bij slecht ontwikkelend nieuw beleid aan de bel trekken bij bestuurders en beleidsmakers. SAH legt de bevindingen ook voor aan de reeds bestaande provinciale raad PROO, Participatie Raad Ouderen Overijssel, die op haar beurt weer contacten bij de provinciale organisaties en diverse andere partijen heeft om deze te informeren en adviseren opdat ook deze hun beleid optimaal kunnen afstemmen op de ouderen in de provincie.

Met de verzamelde kennis wordt tevens de nieuw opgerichte Participatie Raad Gemeente Hardenberg, waarin de SAH vertegenwoordigd is, geïnformeerd en kan SAH invloed uitoefenen op het gemeentelijke ouderenbeleid. Verder verzorgt de SAH voorlichtingsbijeenkomsten over de  diverse thema’s. In Dedemsvaart  heeft de SAH in samenwerking met de ouderenbonden en de gemeente voorlichting gegeven over het thema wonen en de aanpassingsmogelijkheden om langer te kunnen blijven wonen in de eigen omgeving.

In Dedemsvaart heeft de SAH in samenwerking met de ouderenbonden en de gemeente voorlichting gegeven over het thema wonen en de aanpassingsmogelijkheden om langer te kunnen blijven wonen in de eigen omgeving.

Wilt u de noodzakelijke initiatieven van Senioren Advies gem. Hardenberg ook ondersteunen?
Wordt dan vriend van de Stichting door een gift of wordt donateur.
Dit kan al door een bedrag vanaf € 15,00 per jaar op onze rekening te storten.
Rabobank: NL27RABO0309100836
Kvk nr: 65805224

Bestuur:
Voorzitter Fred Koekoek,
Orionlaan 35, 7771 EJ Hardenberg
famkoekoek@ziggo.nl

Secretaris:
Laura Antuma-Duisterwinkel,
Stegerensallee 2, 7701PL Dedemsvaart
lantuma@antuma.nl

Penningmeester/PR:
Jan Hopster,
Van Hemertstraat 15, 7707BT Balkbrug
jan@hopster.demon.nl

Alg. Adjunct:
Rezina Ramaker-Brinks,
Radewijkerweg 43, 7791 RK Radewijk
Mts.ramaker@comveeweb.nl

 

Lid:
Didy Knaken,
Kloosterdijk 109a, Sibculo
knaken-cend@ziggo.nl

Adviserend lid:
Henk Hof,
Meppelerweg 66, 7707 CP Balkbrug
encohof@xs4all.nl

Adviserend lid:
Wil Jaegers,
Keienweg 3 7775 PJ Lutten
w.jaegers@wxs.nl

Lid Participatieraad,
Evert Mulder,
evert2311@gmail.com

Stel uw vraag!