Select Page

Download hier de Folder in PDF.

Stichting Senioren Advies gemeente Hardenberg

Stichting Senioren Advies gemeente Hardenberg, afgekort SAH, is het platform en adviesorgaan in de gemeente Hardenberg op het gebied van ouderenbeleid.
Doelstelling is om alle instanties die met ouderen van doen hebben, gevraagd en ongevraagd te informeren en te adviseren teneinde het welzijn van ouderen te bevorderen. Er verandert veel m.b.t. zorg en welzijn, waardoor o.a. wonen, mobiliteit, zorg en oplossen van eenzaamheid meer aandacht nodig heeft. Kortom de stichting heeft ten doel de positie van senioren in de samenleving te versterken. Ook legt SAH verbanden tussen diverse ouderenorganisaties om de gezamenlijke doelstellingen te realiseren en onder de aandacht te brengen van overheid en
andere organisaties.

Er zijn veel verenigingen en clubs van en voor ouderen. Daardoor moeten veel organisaties en de gemeente met veel partijen communiceren om te ervaren wat er speelt op de terreinen wonen, mobiliteit, zorg en welzijn van ouderen in de gemeenschap. Ook woningbouwverenigingen, participatieraad, zorginstellingen, sportinstanties, openbaar vervoersorganisaties, onroerend goed maatschappijen, middenstand etc. kunnen gevraagd en ongevraagd geadviseerd worden door SAH of gebruik maken van de verzamelde kennis.

Wat is de opzet van de organisatie?
SAH heeft reeds een aantal contactpersonen maar kan in een aantal kernen nog contactpersonen erbij gebruiken voor een goede dekking, Zij zijn de sleutelfiguren en leggen contacten met locale clubs, verenigingen, organisaties en verzamelen gegevens, wensen, klachten en ideeën en voeden daarmee SAH.
Bij de SAH worden de gegevens verzameld en geanalyseerd om zonodig de diverse instanties aan te spreken.
De SAH werkt samen met lokale partijen zoals Plaatselijk Belang Balkbrug, PCOB Dedemsvaart, de KBO Slagharen, de NBVON afd. Hardenberg/Bergentheim. Let wel SAH zal geen individuele klachten oplossen en wensen realiseren, maar kan wel contacten leggen bij organisaties en instellingen, die er wel wat mee kunnen. Ook zal SAH op tijd adviseren bij veranderingen in beleid of bij slecht ontwikkelend nieuw beleid aan de bel trekken bij bestuurders en beleidsmakers. SAH legt de bevindingen ook voor aan de reeds bestaande provinciale raad PROO, Participatie Raad Ouderen Overijssel, die op haar beurt weer contacten bij de provinciale organisaties en diverse andere partijen heeft om deze te informeren en adviseren opdat ook deze hun beleid optimaal kunnen afstemmen op de ouderen in de provincie.

Met de verzamelde kennis wordt tevens de nieuw opgerichte Participatie Raad Gemeente Hardenberg, waarin de SAH vertegenwoordigd is, geïnformeerd en kan SAH invloed
uitoefenen op het gemeentelijke ouderenbeleid.

Verder verzorgt de SAH voorlichtingsbijeenkomsten over de diverse thema’s. In Dedemsvaart heeft de SAH in samenwerking met de ouderenbonden en de gemeente voorlichting gegeven over het thema wonen en de aanpassingsmogelijkheden om langer te kunnen blijven wonen in de eigen omgeving.

Actuele Thema’s

 • Ouderenzorg.
 • Eenzaamheid.
  Hoe worden senioren die dreigen te vereenzamen betrokken bij hun omgeving en andere sociale structuren?
 • Wonen.
 • Digitalisering.
  Hoe problematisch wordt het voor senioren die niet digitaal zijn?
  Oplossingen daarvoor ontwikkelen en aandragen bij beleidsorganen en organisaties die senioren als doelgroep hebben.
 • Mobiliteit.
  Mede door de komende wijziging van regiotransport.
  Hoe mobiel blijven de senioren en ouderen in de buitengebieden?

Bestuur:

 • Voorzitter Fred Koekoek, Orionlaan 35, 7771 EJ Hardenberg
  famkoekoek ziggo.nl
 • Secretaris: Laura Antuma-Duisterwinkel, Stegerensallee 2, 7701PL Dedemsvaart.
  lantuma@antuma.nl
 • Penningmeester/PR: Jan Hopster,
  Van Hemertstraat 15, 7707BT Balkbrug.
  jan@hopster.demon.nl
 • Alg. Adjunct: Rezina Ramaker-Brinks, Radewijkerweg 43, 7791 RK Radewijk.
  Mts.ramaker@comveeweb.nl
 • Lid: Didy Knaken,
  Kloosterdijk 109a, Sibculo
  knaken-cend@ziggo.nl
 • Lid: Wil Jaegers,
  Keienweg 3 7775 PJ Lutten
  wiljaegers@gmai;.com
 • Adviserend lid :Henk Hof,
  Meppelerweg 66, 7707 CP Balkbrug.
  encohof@xs4all.nl
 • Lid Participatieraad, Evert Mulder,
  evert2311@gmail,com

Wilt u de noodzakelijke initiatieven van Senioren Advies gem. Hardenberg ook ondersteunen?
Wordt dan vriend van de Stichting door een gift of wordt donateur.
Kan al vanaf € 15,00 per jaar
Eenvoudig door storting op onze rekening.
Rabobank : NL27RABO0309100836
Kvk nr : 65805224